Haluksy - leczenie haluksów

Haluksy

“Haluksy” – Paluch koślawy (Hallux valgus) jest to zmiana ustawienia palucha stopy polegająca na odchyleniu jego osi w stronę palca drugiego. Paluchowi koślawemu towarzyszą często inne deformacje samego palucha, pozostałych palców oraz całego przodostopia.

Obecnie najlepsze kliniki w Polsce oferują wszystkie nowoczesne metody operacyjne dostosowane do rodzaju deformacji stóp. Stosuje się zespolenia przy pomocy płytek lub śrub, pozwalające na chodzenie od pierwszych dni po operacji, bez konieczności stosowania unieruchomienia gipsowego.

Haluksy – Kiedy należy myśleć o potrzebie kontaktu z ortopedą?

Haluksy – Objawy

 • poszerzenie przodostopia z zauważalną zmianą kierunku ustawienia palucha, (odchylenie osi palucha w stronę palca drugiego nazywa się ustawieniem koślawym),
 • ograniczenie zakresu ruchu u podstawy palucha, połączone z dolegliwościami bólowymi
 • dolegliwości bólowe w okolicy podstawy palucha bez zmiany jego ustawienia
 • bolesny czasami zaczerwieniony stan zapalny kaletki okolicy stawu śródstopno-palcowego palucha,
 • dolegliwości bólowe okolicy podeszwowej przodostopia
 • ustawienie młotkowate lub szponiaste od drugiego do piątego palców stopy
 • konflikt zdeformowanych części stopy z obuwiem
 • nieestetyczny wygląd stopy

Wskazania

Wskazaniem do leczenia operacyjnego stóp z deformacją paluchów i innych części przodostopia są wszystkie wyżej wymienione objawy, jeśli nie poddają się leczeniu nieoperacyjnemu.

Diagnostyka przedoperacyjna

Diagnostyka przedoperacyjna  haluksów obejmuje dokładny wywiad odnośnie ogólnego stanu zdrowia, okoliczności i czasu powstania deformacji stóp, dotychczasowego leczenie oraz badanie ortopedyczne. Uzupełnieniem badania lekarskiego jest zdjęcie rentgenowskie stóp w pozycji grzbietowo-podeszwowej i bocznej na stojąco oraz niekiedy w pozycji skośnej. Badanie lekarskie uzupełniane jest o podstawowe badania laboratoryjne i elektrokardiograficzne (EKG). W przygotowaniu do operacji może zachodzić konieczność wykonania konsultacji lekarzy innych specjalności.

Przygotowanie do operacji

 • przez 6 godzin poprzedzających operacje nie wolno jeść i pić
 • przyjęcie stale stosowanych leków należy ustalić indywidualnie z lekarzem
 • zalecana kąpiel stóp

Rodzaje operacji paluchów koślawych i palców młotkowatych stóp

Opisano wiele typów operacji deformacji stóp w zależności od przyczyny i rodzaju odchyleń. Najczęściej wykonuje się operacje polegające na:

 • usunięcie zmienionych zapalanie kaletek okolicy podstawy palucha
 • uwolnienie przykurczów w stawach palucha i pozostałych palcach stóp
 • osteotomie jedno lub wielopoziomowe I kości śródstopia
 • osteotomie paliczków palucha
 • osteotomie kości śródstopia i paliczków palców od II do V
 • plastyki i resekcje stawów śródstopno-palcowych i stawów palców
 • artrodezy (usztywnienie) stawów stóp
 • przecięcie, transpozycje i wydłużenia ścięgien
 • usunięcie powstających w procesie zwyrodnieniowym wyrośli kostnych.

Znieczulenie

Celem znieczulenia jest zapewnienie choremu bezbolesnego, pozbawionego stresu a co najważniejsze bezpiecznego przebycia czasu operacji. Przygotowaniem do znieczulenia jest badanie i rozmowa z lekarzem anestezjologiem poszerzona o wypełnienie ankiety dotyczącej stanu zdrowia. W tym czasie lekarz anestezjolog poznaje oczekiwania pacjenta odnośnie znieczulenia. Jest to też okazja dla chorego do zadania pytań odnośnie premedykacji czyli przygotowania do operacji samego znieczulenia i okresu pooperacyjnego.

Rodzaj znieczulenia wybierany jest w zależności od stanu zdrowia chorego, zakresu planowanej operacji i czasu jej trwania oraz indywidualnych oczekiwań chorego. Stopy najczęściej operuje się w znieczuleniu przewodowym lub ogólnym. Znieczulenie przewodowe to podanie leków znieczulających do przestrzeniu podpajączej lub zewnątrzoponowej kręgosłupa.  Znieczulenie ogólne polega na uśpieniu chorego na czas wykonywania operacji stóp. Stosuje się też łączenie wielu metod znieczulenia.

Czas operacji

Czas operacji jednej stopy zależy w znacznej mierze od jej zakresu, średnio waha się od 45 minut do 3 godzin.

Czas pobytu w szpitalu

Chory zgłasza się do szpitala w dniu operacji. Pobyt pooperacyjny zależy od rodzaju wykonanej operacji stóp. Po operacjach na tkankach miękkich chory może opuścić szpital w około 4 do 6 godzin po operacji. W przypadku gdy operacja dotyczy układu kostnego co wykonuje się znacznie częściej, chory musi pozostać 1 do 2 dni w szpitalu. Podczas ustalania  rodzaju i zakresu operacji stóp  omawia się przewidywany czas obserwacji szpitalnej pooperacyjnej.

Rekonwalescencja poszpitalna

W bezpośrednim okresie pooperacyjnym zakazuje się lub ogranicza używanie operowanej  kończyny. W zależności od wybranej metody leczenia operacyjnego stosuje się lub nie unieruchomienie gipsowe. Od pierwszych dni po opuszczeniu szpitala prowadzi się ćwiczenia pozbawionych unieruchomienia stawów. W leczeniu pooperacyjnym stosuje się profilaktykę przeciwzakrzepową w postaci iniekcji z heparyny niskocząsteczkowej.  Zalecane jest stosowanie schładzających okładów, które zmniejszają dolegliwości bólowe bez konieczności stosowania leków oraz przyspieszają proces gojenia. Szwy niewchłanialne usuwa się po około 10 do 14 dniach.

Haluksy- rehabilitacja po operacji

Po operacjach haluksów (paluchów koślawych stóp)  ustala się indywidualny program rehabilitacji. Program zależy od przyczyny dolegliwości oraz metody zastosowanego leczenia operacyjnego. Obciążanie stóp zależy od metody leczenia oraz zastosowania implantów. Sposób zespolenia kości po dokonanych osteotomiach wyznacza czas obciążania kończyn.  Program obejmuje stosowanie unieruchomienia z jednoczesnym wykonywaniem ćwiczeń stawów nieobjętych unieruchomieniem. Większość ćwiczeń można wykonać samodzielnie w warunkach domowych. W określonych przypadkach może zaistnieć potrzeba pomocy fizykoterapeuty.

Haluksy – profilaktyka

Haluksy mogą być w pełni wyleczalne. Należy jednak pamiętać, że najlepszym rozwiązaniem jest właściwa  profilaktyka.  Na występowanie haluksów narażone są szczególnie  kobiety noszące często i przed długi czas wąskie w buty na wysokim obcasie. W profilaktyce zaleca się ograniczenie permanentnego noszenia tego typu obuwia, w wolnych chwilach chodzenie na boso i w czasie relaksacji utrzymywanie stóp w podwyższonej pozycji.

 

Haluksy to schorzenie polegające na deformacji stopy, dokładniej pisząc paluchów stóp i śródstopia. Haluksy to częsta cena, jaką płacą kobiety za podążanie za najnowocześniejszymi trendami mody. Za powstawanie koślawego palucha w dużej mierze odpowiada noszenie niewygodnego obuwia. Panie zakładając buty na wysokim obcasie, nadmiernie obciążają przednią część stopy przyczyniając się do jej deformacji. Innymi przyczynami powstania tego schorzenia jest nadwaga, stojący tryb życia lub geny. Mięśnie, więzadła oraz stawy kobiet są słabsze, przez co w dużej mierze to panie bardziej są narażone na powstanie haluksów. Czytaj więcej…

Haluksy to zwyrodnienie stopy, które zapoczątkowane jest skrzywieniem palucha. Przyczyn odpowiedzialnych za powstanie haluksów jest naprawdę wiele i często jest tak, że składa się na to kilka czynników jednocześnie. Błędnym przekonaniem jest przypisywanie tego schorzenia wyłącznie do kobiet. Panowie również mają problemy z haluksami, w ich przypadku najczęściej są to predyspozycje genetyczne (genetycznie większa elastyczność stawów), urazy oraz noszenie źle dopasowanego obuwia. Najczęściej jednak na występowanie haluksów uskarżają się kobiety.

Jest to dość zrozumiałe chociażby mając na uwadze słabszy układ więzadłowo-torebkowy ich stóp w porównaniu do stopy męskiej. Haluksy mogą powodować także choroby obejmujące stawy m.in. reumatoidalne zapalenie stawów lub schorzenia powodujące zaburzenia nerwowo-mięśniowe i wiele innych.
Czytaj więcej…

Haluksy do schorzenie wywołujące deformację stopy. Deformacji ulega paluch, który odchylony jest od prawidłowego usytuowania i skierowany do wewnątrz stopy, skutkuje to poszerzeniem śródstopia oraz obniżeniem poprzecznego łuku stopy w skutek większych naprężeń działających na przednią część stopy. Początkowo wystarczy terapia zachowawcza lub zmiana obuwia, aby problemowi zaradzić.
Czytaj więcej…

Obecny styl, czy ubieranie się zgodnie z trendami mody często wymusza noszenie obuwia, które co prawda ładnie wygląda, lecz jest nie zdrowe dla naszych stóp. Noszenie nieodpowiednio dopasowanego obuwia jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania haluksów. Inne przyczyny to uwarunkowania genetyczne, choroby, uprawianie sportów, w których nadmiernie obciążona jest stopa lub różnego rodzaju urazy.

Haluksy są formą deformacji stopy, która obejmuje przede wszystkim największy palec, czyli paluch. Jest to dość bolesne schorzenie, które w skrajnie mocno rozwiniętej postaci może nawet powodować problemy w chodzeniu.
Czytaj więcej…

Coraz większa liczba osób zgłasza problemy z haluksami. Jest to schorzenie, które deformuje przednią część stopy, a przede wszystkim palucha. Haluksy najczęściej powstają od niewygodnego obuwia, a wysokie szpilki to wróg numer jeden. Kobiety mają delikatniejsze stopy, więc problem haluksów dotyka ich w większej mierze, tym bardziej, że panie, bardzo często noszą buty na wysokim obcasie. Do deformacji często dochodzi latami, dlatego leczenie bezoperacyjne często okazuje się nieskuteczne. Najlepszą i najskuteczniejszą metodą jest leczenie operacyjne.

Nieleczone haluksy będą pogłębiać deformację i dolegliwości bólowe. Jest bardzo dużo technik operacyjnego leczenia haluksów, a to, jaką metodą będziemy operowani, zależy przede wszystkim od rozległości deformacji palucha oraz pozostałych obszarów stopy. W celu zobrazowania zmian wykonywane jest zdjęcie rentgenowskie z różnej perspektywy.
Czytaj więcej…